NBC-CONSULT formidler viden og rådgivning om forsvar mod atomare, biologiske og kemiske våben (ABC-våben), samt udslip fra farlige industrielle stoffer. Firmaet har over 25 års erfaring vedrørende masseødelæggelsesvåben (WMD)

 

Firmaet rådgiver militære enheder og myndigheder, samt civile firmaer og institutioner Firmaets tjenester omfatter blandt andet orienteringer eller kurser vedrørende spredning af WMD, risikoen for anvendelse, sandsynlighed for terrorhandlinger med biologiske og kemiske våben, beskyttelsesteknikker og –procedurer, samt hjælp til udfærdigelsen af beredskabsplaner, lokale bestemmelser og –procedurer, samt anskaffelse af beskyttelsesmateriel.

Specielt for militære myndigheder fra NATO og Partnership for Peace nationer tilbydes orientering om NATO’s ABC-organisation, ABC-arbejdegrupper og deres virke. Firmaet rådgiver militære myndigheder i forbindelse med planlægning af fx fredsbevarende operationer, herunder orientering om forhold vedrørende udslip fra farlige stoffer, udfærdigelse af beredskabsplaner, rapporteringsplaner mv.

Firmaet tilbyder således foredrag, rådgivning, uddannelse, udfærdigelse af planer og bestemmelser, der i hvert enkelt tilfælde tilpasses kundens individuelle behov. Send en uforpligtende mail med  oplysninger om behovet for assistance. Ingen opgave er for lille – eller for stor.

Større opgaver løses eventuelt i sammen med andre firmaer inden for ABC-forsvarsområdet.

Kontakt NBC-CONSULT